Giấy lọc định lượng số 40 lỗ lọc 8µm Whatman

Giấy lọc định lượng số 40 lỗ lọc 8µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
    TT              Code Tên sản phẩm  Đóng gói

1
 
1440-012 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 12.7 mm Hộp 100 tờ

2
 
1440-047 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 47 mm Hộp 100 tờ

3
 
1440-055 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 55 mm Hộp 100 tờ

4
 
1440-070 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 70 mm Hộp 100 tờ

5
 
1440-090 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 90 mm Hộp 100 tờ

6
 
1440-110 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 110 mm Hộp 100 tờ

7
 
1440-125 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 125 mm Hộp 100 tờ

8
 
1440-150 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 150 mm Hộp 100 tờ

9
 
1440-240 Giấy lọc định lượng số 40, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 8 µm, đường kính 240 mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com