Giấy lọc định lượng số 42 lỗ lọc 2.5 µm Whatman

Giấy lọc định lượng số 42 lỗ lọc 2.5 µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
TT Code Tên sản phẩm Đóng gói

1
 
1442-055 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 55 mm Hộp 100 tờ

2
 
1442-070 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 70 mm Hộp 100 tờ

3
 
1442-090 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 90 mm Hộp 100 tờ

4
 
1442-110 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 110 mm Hộp 100 tờ

5
 
1442-125 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 125 mm Hộp 100 tờ

6
 
1442-150 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 150 mm Hộp 100 tờ

7
 
1442-185 Giấy lọc định lượng số 42, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5 µm, đường kính 185 mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com