Giấy lọc định lượng số 54 lỗ lọc 20-25 µm Whatman

Giấy lọc định lượng số 54 lỗ lọc 20-25 µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng:
TT Code Tên sản phẩm Đóng gói

1
1454-055 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 55 mm Hộp 100 tờ

2
1454-090 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 90 mm Hộp 100 tờ

3
1454-110 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 110 mm Hộp 100 tờ

4
1454-125 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 125 mm Hộp 100 tờ

5
1454-150 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 150 mm Hộp 100 tờ

6
1454-240 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 240 mm Hộp 100 tờ

7
1454-500 Giấy lọc định lượng số 54, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25 µm, đường kính 500 mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com