Giấy lọc định tính số 1 lỗ lọc 11µm Whatman

Giấy lọc định tính số 1 lỗ lọc 11µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
 TT     Code  Tên sản phẩm     Đóng gói 

1
 
1001-025 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 25mm Hộp 100 tờ

2
 
1001-042 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 42mm Hộp 100 tờ

3
 
1001-047 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 47mm Hộp 100 tờ

4
 
1001-055 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính  55mm Hộp 100 tờ

5
 
1001-070 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 70mm Hộp 100 tờ

6
 
1001-090 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 90mm Hộp 100 tờ

7
 
1001-110 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

8
 
1001-125 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

9
 
1001-150 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

10
 
1001-185 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 185mm Hộp 100 tờ

11
 
1001-240 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 240mm Hộp 100 tờ

12
 
1001-270 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 270mm Hộp 100 tờ

13
 
1001-320 Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình - nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 320mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com