Giấy lọc định tính số 2 lỗ lọc 8 µm Whatman

Giấy lọc định tính số 2 lỗ lọc 8 µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
  TT  Code   Tên sản phẩm Đóng gói      

1
 
1002-047 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 47mm Hộp 100 tờ

2
 
1002-055 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 55mm Hộp 100 tờ

3
 
1002-070 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 70mm Hộp 100 tờ

4
 
1002-090 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 90mm Hộp 100 tờ

5
 
1002-110 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

6
 
1002-125 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

7
 
1002-150 Giấy lọc định tính số 2, lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

8
 
1002-185 Giấy lọc định tính số 2, tốc độ lọc lọc trung bình,  kích thước lỗ lọc 8µm, đường kính 185mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com