Giấy lọc định tính số 3 lỗ lọc 6µm Whatman

Giấy lọc định tính số 3 lỗ lọc 6µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
TT    Code    Tên sản phẩm   Đóng gói  

1
 
1003-023 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 23mm Hộp 100 tờ

2
 
1003-055 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 55mm Hộp 100 tờ

3
 
1003-070 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 70mm Hộp 100 tờ

4
 
1003-090 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 90mm Hộp 100 tờ

5
 
1003-110 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

6
 
1003-125 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

7
 
1003-150 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

8
 
1003-185 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 185mm Hộp 100 tờ

9
 
1003-240 Giấy lọc định tính số 3, lọc trung bình, kích thước lỗ lọc 6µm, đường kính 240mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com