Giấy lọc định tính số 4 lỗ lọc 20-25µm Whatman

Giấy lọc định tính số 4 lỗ lọc 20-25µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
     
   TT   
         
     Code         
Tên sản phẩm  Đóng gói          

1
 
1004-042 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 42.5mm Hộp 100 tờ

2
 
1004-047 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 47mm Hộp 100 tờ

3
 
1004-055 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 55mm Hộp 100 tờ

4
 
1004-070 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 70mm Hộp 100 tờ

5
 
1004-090 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 90mm Hộp 100 tờ

6
 
1004-110 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

7
 
1004-125 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

8
 
1004-150 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

9
 
1004-185 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính  185mm Hộp 100 tờ

10
 
1004-240 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 240mm Hộp 100 tờ

11
 
1004-270 Giấy lọc định tính số 4, lọc nhanh, kích thước lỗ lọc 20-25µm, đường kính 270mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com