Giấy lọc định tính số 5 lỗ lọc 2.5µm Whatman

Giấy lọc định tính số 5 lỗ lọc 2.5µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
TT   Code Tên sản phẩm Đóng gói    

1
 
1005-025 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 25mm Hộp 100 tờ

2
 
1005-042 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 42.5mm Hộp 100 tờ

3
 
1005-047 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 47mm Hộp 100 tờ

4
 
1005-055 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 55mm Hộp 100 tờ

5
 
1005-070 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính  70mm Hộp 100 tờ

6
 
1005-090 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 90mm Hộp 100 tờ

7
 
1005-110 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

8
 
1005-125 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

9
 
1005-150 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

10
 
1005-185 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 185mm Hộp 100 tờ

11
 
1005-240 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 240mm Hộp 100 tờ

12
 
1005-320 Giấy lọc định tính số 5, lọc chậm, kích thước lỗ lọc 2.5µm, đường kính 320mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com