Giấy lọc định tính số 595 lỗ lọc 4-7µm Whatman

Giấy lọc định tính số 595 lỗ lọc 4-7µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
    TT     Code            Tên sản phẩm   Đóng gói        

1
 
10311610 Giấy lọc định tính số 595, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

2
 
10311611 Giấy lọc định tính số 595, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

3
 
10311612 Giấy lọc định tính số 595, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

4
 
10311651 Giấy lọc định tính số 595, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 240mm Hộp 100 tờ

5
 
10311643 Giấy lọc định tính số 595 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 110mm Hộp 100 tờ

6
 
10311644 Giấy lọc định tính số 595 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 125mm Hộp 100 tờ

7
 
10311645 Giấy lọc định tính số 595 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 150mm Hộp 100 tờ

8
 
10311647 Giấy lọc định tính số 595 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 185mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com