Giấy lọc định tính số 597 lỗ lọc 4-7µm Whatman

Giấy lọc định tính số 597 lỗ lọc 4-7µm Whatman

Hãng sản xuất: Whatman - Anh

Giá bán:Liên hệ
Mua
Thông tin đặt hàng 
  TT   Code Tên sản phẩm   Đóng gói

1
 
10311809 Giấy lọc định tính số 597, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 90 mm Hộp 100 tờ

2
 
10311810 Giấy lọc định tính số 597, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 110 mm Hộp 100 tờ

3
 
10311843 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 110 mm Hộp 100 tờ

4
 
10311845 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 150 mm Hộp 100 tờ

5
 
10311847 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 185 mm Hộp 100 tờ

6
 
10311851 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 240 mm Hộp 100 tờ

7
 
10311852 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 270mm Hộp 100 tờ

8
 
10311853 Giấy lọc định tính số 597 ½ gấp sẵn, kích thước lỗ lọc 4-7 µm, đường kính 320 mm Hộp 100 tờ
 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thanh

0355.229.869

vochithanh2909@gmail.com